SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ

Karadeniz Holding olarak, şirketlerin iş süreçlerini, toplum üzerinde olumlu bir etki bırakacak şekilde yönetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bize göre esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için sürdürülebilir ve adil koşullar altında oluşturulmasıdır.

Tüm faaliyetlerinde toplumu odak noktasına koyan sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Karadeniz Holding’in yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biridir. Bu kapsamda şirketlerimizin faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini gözeterek gerçekleştirmelerini bekleriz.

Karadeniz Holding’in sosyal sorumluluk yaklaşımı, yalnızca iş faaliyetleri ve onların etkileriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda bünyemizdeki her şirket ve bireyden, toplumun sürdürülebilir gelişimine duyarlı olmalarını ve katkı sağlamalarını isteriz. Kurumsal sosyal sorumuluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.


Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz:

  • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

  • İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek; farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini bir sorumluluk duygusuyla yönetiyoruz. Tüm şirketlerimiz, olumsuz çevresel etkileri en aza indirgeyen veya ortadan kaldıran gerekli iyileştirmeleri ve geliştirme faaliyetlerini tanımlamalı ve uygulamalıdır.

  • Yasal yükümlülüklerin ötesinde, toplum ve çevre yararına en iyi çözümleri geliştirmeye çalışır, bu konuda farkındalığın artmasını sağlayacak her türlü girişim ve platforma destek veririz.

  • Karadeniz Holding olarak, kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerimizde çalışanlarımızı da sosyal ve toplumsal gönüllülüğe katılmaya teşvik ediyoruz.

  • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte yerine getirmeye özen gösteririz

  • Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

  • Şirketlerimizi, uluslararası standartlar doğrultusunda faaliyet göstermeleri ve ilgili sertifikalara sahip olmaları konusunda teşvik ederiz.

Karadeniz Holding sosyal sorumluluk politikasıyla daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini beyan etmektedir.

Karadeniz Holding’in kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından, başta Karadeniz Holding CEO’su olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

Karadeniz Holding olarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini web sitemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşırız.


İstanbul OFİS

Merkez Mahallesi
Develi Caddesi No:14
34406, Kağıthane
İstanbul, TÜRKİYE

DUBAİ OFİS

Almas Tower 19A Jumeirah
Lakes Towers PO Box
488013 Dubai,
Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul Office

Merkez Mahallesi
Develi Caddesi No:14
34406, Kağıthane
İstanbul, TÜRKİYE

DUBAİ Office

Almas Tower 19A Jumeirah
Lakes Towers PO Box
488013 Dubai,
Birleşik Arap Emirlikleri

Copyright © 2023 Karadeniz Holding