KH'DE ÖĞRENME VE GELİŞİM

yeni bir şeyler öğrenmek için değişimin mottosu

Tüm dünyaya yayılmış farklı kültürlere sahip çalışanlarımızı şirket misyon ve hedefleri ile KH kültüründe birleştirmek amacıyla öğrenme ve gelişim faaliyetlerini Run for Future mottosu ile yürütüyoruz; geleceğe hep beraber hazırlanıyoruz. 

Çalışanlarımızın işe girişinden başlayarak farklı çalışan profillerini, kişisel ve mesleki  ihtiyaçlarını gözetiyor, çağdaş yöntem ve teknolojiler ile öğrenme ve gelişim programlarımızı dizayn ediyoruz.

Oryantasyon Programı

Şirketimize katılan her çalışanımızı işe alım süreci tamamlandıktan sonra oryantasyon eğitimine tabii tutarız. Eğitim programını; sınıf eğitimi veya online eğitimler şeklinde düzenleriz. Oryantasyon programı sonrasında çalışanımız görev alacağı departman içinde işbaşı oryantasyonuna katılır.

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Şirketimiz çalışanlarının mesleki ve profesyonel becerilerini geliştirmek adına kurum içi ve dışı eğitimler düzenleriz.

Yönetim Geliştirme Akademisi ve Koçluk

Karadeniz Holding liderlerinin, değerlerimizi dünyanın dört bir yanına taşıyan, yenilikçi, farklı kültürlerle entegre olabilen, yönlendiren, yüksek ve sürekli performans kültürünü özümseyen, esnek, proaktif, ekipleriyle birlikte değer üretebilen ve hedeflere beraber yürüyen, çalışanlara ilham veren, operasyondan uzak olmayan ama stratejik düşünebilen bireyler olmasını hedefliyoruz.

Bu doğrultuda yönetici pozisyonunda bulunan çalışanlarımız için kurduğumuz Yönetim Geliştirme Akademisi kapsamında bir yöneticinin sahip olması gereken tüm becerileri kurum kültürümüzle harmanlayan eğitimler düzenliyoruz. Bu programa katılan yöneticilerimiz dünyada izlenen trendlere yönelik yönetsel becerilerini geliştirme fırsatına sahip oluyorlar.

Üst kademe yöneticilerimiz ise bireysel olarak Koçluk programına katılıyorlar.


Powership Akademisi

Dünyanın ilk ve tek yüzer gemi santrali projesinde görev alan çalışanlarımızın mesleki ve teknik becerilerini geliştirmeleri, gelecek nesilleri yetiştirmeleri ve iş sürekliliğinin sağlanması adına kurduğumuz akademi ile iş başında / sınıf ortamında periyodik eğitimler düzenliyoruz.

Powership Akademisi eğitimleri geminin tesise dönüşüm aşamasında temel oryantasyon ve farkındalık eğitimleri ile başlıyor, enerji taşıyacağımız ülkeye vardıktan sonra lokal çalışanların gelişim çalışmaları ile devam ediyor. 

Powership'lerimizin faaliyet gösterdiği dönem boyunca tedarikçilerimizin de desteği ve katılımı ile sürekli öğrenme faaliyetlerine devam ediyoruz..

TEMEL EĞİTİMLER
  • Makine Eğitimleri
  • Oryantasyon ve Bakım Eğitimleri
  • İK Eğitimleri
  • İSG Eğitimleri
  • Kültürel İletişim
TEORİK UZMANLIK EĞİTİMİ
  • Teknik Eğitimler
  • Temel Eğitimlerde Uzmanlık
PRATİK UZMANLIK EĞİTİMLERİ
  • Uzmanlık Eğitimlerinde Pratik
  • Uygulamalı Teknik Eğitimler

Kültürel Gelişim ve Etkileşim

Dünyanın üç kıtasında 16 farklı ulustan çalışanlarımızın kültürel birliğini sağlamak ve iletişim kalitesini arttırmak adına Kültürel Etkileşim alanında özel eğitim programları düzenliyoruz. Bu programlar sayesinde ülkemizi ve kültürümüzü bulunduğumuz her coğrafyada tanıtırken, diğer ülke ve kültürleri öğrenerek global bir şirket olmanın gereklerini yerine getiriyoruz.

Kültürlere Saygı
Kültürel Farklılıkları Gözlem
Kültürel Gelişim
Kültürler Arası Hoşgörü
İstanbul OFİS

Merkez Mahallesi
Develi Caddesi No:14
34406, Kağıthane
İstanbul, TÜRKİYE

DUBAİ OFİS

Almas Tower 19A Jumeirah
Lakes Towers PO Box
488013 Dubai,
Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul Office

Merkez Mahallesi
Develi Caddesi No:14
34406, Kağıthane
İstanbul, TÜRKİYE

DUBAİ Office

Almas Tower 19A Jumeirah
Lakes Towers PO Box
488013 Dubai,
Birleşik Arap Emirlikleri

Copyright © 2023 Karadeniz Holding